Model : Tiara / Tetsu
Photo : Yuuki Igarashi
Hair&Make : Kotoe Kikuchi